Érdekes címkék

Szükség esetén több különálló oldalt egyszerre, egy ablakban is megjeleníthetünk. Ezek az önálló oldalak (frame-k ~ keretek) egymástól függetlenül görgethetők, de tartható köztük linkkapcsolat. Az ilyen kereteket tartalmazó központi oldalnak nem lesz lényegében tartalma (body-ja), helyette csak azt határozzuk meg, melyik külső oldal és hova kerüljön. Lássuk is az alkalmazását:

<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Frameset//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-frameset.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
<head>...</head>
<frameset cols="50%,...,*"> (vagy rows, de egyszerre csak egyik!)
   <frame src="fajlnev1.html" name="nev" frameborder="szegély" scrolling="görgethetőség" noresize="noresize" />
   ...
   <frame src="fajlnev2.html" name="nev" frameborder="szegély" scrolling="görgethetőség" />
   <noframes>
      <body><p>ez van, ha nem megjeleníthető a keret</p></body>
   </noframes>
</frameset>
</html>

A cols (oszlop) és rows (sor) a frame-k arányának meghatározására szolgál. Értéke lehet %, px, vagy *, ami a fennmaradó részt tölti ki. A scrolling görgethetőség értéke lehet yes (igen) / no (nem) / auto (automatikus). Végül pedig ha le szeretnénk tiltani az alapértelmezés szerinti átméretezhetőséget, hozzá kell adnunk a noresize attribútumot. Még a frameset-en belül megadható a noframes-szel, hogy mit tegyen a böngésző, ha nem ismeri fel a kereteket. Itt már alkalmaznunk kell a body-t, hiszen tartalmat írunk az oldalba. Figyelem, ez a módszer csak HTML 4.1-ig illetve XHTML 1.0 Frames DTD-vel alkalmazható! Ennek kikerülése érdekében megalkották az egyszerűbb

<iframe src="fájlnév" name="név" width="szélesség" height="hosszúság" frameborder="szegély" scrolling="görgethetőség"> helyettesítő_szöveg </iframe>

címkét, mely meglévő oldalunkba segít ágyazni kisebb sorbeli egységekben külső oldalakat. Azonban, amíg nem muszáj, hátrányaik és nem megfelelő támogatottságuk miatt, egyiket se alkalmazzuk. (A későbbiekben CSS-sel kiválthatók lesznek.)

Hozzájuk kapcsolódik a hivatkozások target attribútuma, mely az XHTML 1.0-tól törölve lett. Ezzel irányíthatjuk linkjeink a name névvel előre ellátott keretekre vagy bizonyos előre definiált helyekre, mint például: "_self" ~ saját ablak, "_blank" ~ új ablak, "_parent" ~ őt tartalmazó (felette álló) keret. Csak olyan DTD-nél használhatjuk, ahol a kereteket is.

Külső médiafájlokat (pl: videók, zenék, flash és egyéb alklalmazások) ágyazhatunk honlapunkba, ha az object és a param címkéket a következő módon használjuk:

<object type="MIME TÍPUS" width="SZÉLES" height="HOSSZÚ" data="MÉDIA URL-JE" classid="BÖNGÉSZŐFÜGGŐ:TYPE/DATA HELYETT">
   <param name="TULAJDONSÁG" value="ÉRTÉK" />
   <b>Ez a sor pedig csak akkor látható, ha nincs értelmezve az object!</b>
</object>

Flash animációkhoz általában a "application/x-shockwave-flash" MIME típust alkalmazzuk. A data és classid elmaradnak, és a <param name="movie" value="MÉDIA URL-JE" />-ban kerül tartalmuk megadásra. További rengeteg paraméter adható még meg itt, mint: <param name="menu" value="false/true" /> és <param name="quality" value="high/medium/low" />. Egyéb videókat is így tölthetünk be, de a képekhez és zenékhez nem használunk <param />-okat. Ott csak egyszerűen a data-ban betallózzuk őket. Fontos, hogy a böngéyző nem minden esetben rendelkezik a megjelenítéshez szükséges eszközökkel, így előfordul hogy egy külső telepített alkalmazást hív segítségül a média megjelenítéséhez. (pl: videókhoz Windows Media Player, vagy QuickTime Player) Ebből adódóan előfordulhatnak kompatibilitási hibák. Ha egy böngésző nem boldogul az objektummal, egyszerűen kihagyja és a benne lévő részt értelmezi. Így gyakran kombinálják az elavult <embed src="URL" autostart="true/false" loop="true/false" hidden="true/false" /><noembed>helyettesítő szöveg</noembed>-del, minek még további attribútumai lehetnek a width, height, href, pluginspage, pluginurl, playcount, volume, mastersound, controls, controller, starttime, és endtime.

Ejtsünk még szót a DHTML-ről. Milyen DHTML? Eddig HTML-ről volt szó! Nos tehát, a DHTML, a HTML nyelvet kiegészítő szabvány, amellyel a bemutatókhoz (MS PowerPoint) hasonló vizuális effektusok hozhatók létre. (Természetesen a weblapunk kiterjesztése sem lesz "*.dhtml"!) A dinamikus HTML a 4.0-s verziójú HTML Microsoft által kibővített változata, így gyakorlatilag csak az IE jeleníti meg őket. Míg a DHTML-effektusok a Microsoft Internet Explorer 4.0-s és a Netscape Navigator 4.0-s (illetve ezeknél újabb) böngészőkben működnek, a többi böngésző számára animáció nélkül jelenik meg. Ezeket az effektusokat a lap szinte bármely elemére lehet alkalmazni, majd az effektust úgynevezett „eseményindító”-hoz, például egérgombbal való rákattintáshoz, egérkurzorral történő rámutatáshoz vagy weblap betöltéséhez lehet kötni. Következzen néhány ilyen eseményt:

A teljes lapra érvényes eseményeket egy <meta /> címkében kell elhelyezni. (Remélem nem felejtetted el, hogy a meta-t a <head> </head> közé kell tenni!) Itt a http-equiv értéke lehet "Page-Enter" (lap megnyitása), "Page-Exit" (lap elhagyása), "Site-Enter" (belépés a teljes honlapra) vagy "Site-Exit" (teljes honlap elhagyása). A content, ami az áttünési effektust jelöli, értékeit a következő formában kell megadni pl.: "blendTrans(Duration=MÁSODPERC,Transition=SZÁM)". A Duration az áttünési időtartamot jelöli másodpercben. A Transition a következő táblázatban feltűntetett áttűnéseket azonosítja. Ha elhagyjuk az egész Transition= részt, akkor pedig színátmenetet kapunk!

SZÁMeredményezi
0Csökkenő keret
1Növekvő keret
2Spirál befelé
3Spirál kifelé
4Kitakarás felfelé
5Kitakarás lefelé
6Kitakarás jobbra
7Kitakarás balra
8Függőleges rácsok
9Vízszintes rácsok
10Pepita oldalra
11Pepita lefelé
SZÁMeredményezi
12Véletlenszerű eloszlás
13Hasadás függőlegesen befelé
14Hasadás függőlegesen kifelé
15Hasadás vízszintesen befelé
16Hasadás vízszintesen kifelé
17Lépcsőzetesen balra le
18Lépcsőzetesen balra fel
19Lépcsőzetesen jobbra le
20Lépcsőzetesen jobbra fel
21Váltakozó vízszintes sávok
22Váltakozó függőleges sávok
23Véletlenszerű

Ugrás a következő oldalra!

0 hozzászólás